Wat doet Roze 50+

Roze 50+ is het samenwerkingsverband van ANBO en COC voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) van 50 jaar en ouder.
Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de leefsituatie en het welzijn van LHBTI senioren, door bundeling van kennis en ervaring en door belangenbehartiging, zodat alle LHBTI ouderen het leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.

Dit doen we door het uitvoeren van een integraal programma dat ertoe moet leiden dat alle LHBTI ouderen het leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.
Door samenwerking met andere partijen zoals kenniscentra Movisie en Vilans heeft Roze 50+ kennis, ervaring en deskundigheid in huis om namens en samen met onze achterban te werken aan een brede en effectieve beleidsbeïnvloeding, community building en empowerment van de doelgroep.
Professionele projectleiders werken samen met het Roze50+ netwerk van (vrijwillige en gecommitteerde) ambassadeurs aan de volgende speerpunten:

De Onzichtbaarheid Voorbij

was een overkoepelend plan voor de positieverbetering van LHBT-ouderen (Roze ouderen). Dit plan uit 2009 was erop gericht Roze Ouderen zichtbaar te maken. Vanaf 2015 was het nieuwe motto ‘Roze Ouderen aan zet’, vanwege de veranderingen in de zorg waardoor onze klassieke verzorgingsstaat langzaam verandert in een participatiemaatschappij. Onder de noemer De Regenboog Vergrijst werkt Roze 50+ momenteel aan genoemde actuele speerpunten.

Roze 50+ beschikt over een door heel Nederland verspreidt netwerk van Roze50+ ambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn de oren, de ogen en de handen van de organisatie. Zij zetten ontmoetingsgroepen op, gaan gesprekken aan met zorg- en welzijnsinstellingen, begeleiden Roze Loper® -trajecten, laten zich horen in WMO-raden van de gemeente waar ze wonen, geven voorlichting op MBO/HBO scholen, signaleren misstanden en zijn de stem voor diegenen die dit niet kunnen of durven.