Films

Een film vertonen met een LHBTI thema is een goede manier om seksuele en genderdiversiteit meer zichtbaar en bespreekbaar te maken. Dergelijke films bieden ook (h)erkenning voor LHBTI personen. Films met een LHBTI thema dragen ook bij aan meer begrip en kunnen leiden tot minder uitsluiting en discriminatie. Uit onderzoek blijkt dat films waarin de kijker de wereld ziet vanuit het perspectief van iemand die veel te maken heeft met discriminatie, bijdragen aan minder discriminatie en uitsluiting. Zeker wanneer de onrechtvaardigheid wordt onderstreept, kan dit leiden tot minder vooroordelen ten aanzien van mensen uit de betreffende groep. Wanneer je voelt of ziet wat de gevolgen van discriminatie zijn voor iemand anders, dan wordt je inlevingsvermogen vergroot en nemen vooroordelen af. (bron: www.kis.nl)

Enkele voorbeelden van films met een LHBTI thema (die ook voor een ‘ouder’ publiek geschikt zijn) zijn:

Enkele tips voor het vertonen van films voor ouderen (met dank aan Filmclub Rietvinck van Amstelring)

Zorg voor een licentie voor het vertonen van een film.
Voor meer informatie zie: www.filmservice.nl