Documentaires
Documentaires over LHBT ouderen dragen bij aan het vergroten van de kennis over en de zichtbaarheid van deze groep. Zij kunnen zorgen voor meer bewustwording, begrip en respect. Hieronder een aantal documentaires met of over LHBT ouderen die in een zorginstelling (gaan) wonen en waarmee zij dan geconfronteerd worden. De documentaires kunnen gebruikt worden als onderdeel van een training of een gesprek met bewoners/cliënten.
Doelgroep: Zorgmedewerkers, vrijwilligers en management en bestuur, en met toelichting of begeleiding, bijvoorbeeld een voor- of nagesprek, ook voor cliënten/ bewoners en hun naasten.

 Toolkit bewustwopenhrespectToolkit empowerm