Stappenplannen om de professionele aandacht voor seksuele diversiteit te vergroten
Stappenplannen met handvatten (als werkvormen, lessen en beeldmateriaal) om de begeleiding aan en zorg voor LHBTI-cliënten/bewoners te bespreken. Er zijn 3 stappenplannen: • ‘Als je mensen gelijk wilt behandelen, moet je dat op verschillende manieren doen’ voor MBO • ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’ voor HBO • ‘Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders’ voor MBO en HBO.
Uitgevers: Movisie/Transvisie (2016) Doelgroep: MBO en HBO Zorg en Welzijn; ook interessant voor na- en bijscholing of training in zorg- en welzijnsorganisaties.
Gratis te downloaden via www.monitorlerensignaleren.nl Toolkit bewustwopenhrespectToolkit empowerm