Kwalitatief onderzoek naar ervaring en waardering van bewoners/cliënten van Roze Loper-instellingen en in bredere zin, bezoekers van Roze Salons,

van de Roze Loper als interventie

Auteur: Maaike Kluit, 2016

 Download de Rapportage: Rapportage bewonersevaluatie Roze Loper