Disclaimer

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Roze50plus is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De website www.roze50plus.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Gebruik van roze50plus blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Geen aansprakelijkheid

Roze50plus is een internetcommunity voor roze 50-plussers. Door deelnemer te worden van roze50plus accepteert u de voorwaarden. E-mailcontact gaat via het anonieme mailsysteem van roze50plus. Roze50plus is niet aansprakelijk voor de al dan niet vertrouwelijke uitwisseling van informatie via de mailfunctie. Het roze50plus-team is ook niet aansprakelijk voor de contacten die hieruit voortvloeien.

Het roze50plus-team sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Roze50plus is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens van deelnemers. Het roze50plus-team onderhoudt en beveiligt de website. Het roze50plus-team kan echter niet garanderen dat technische onvolkomenheden uitgesloten zijn. Evenmin kan het roze50plus-team garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door het roze50plus-team worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere website van toepassing. Het roze50plus-team controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De link naar deze websites betekent niet dat het roze50plus-team specifieke producten of diensten, die op deze sites staan, aanbeveelt.

Delen