Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Om er voor te zorgen dat op deze site zaken in goede harmonie gaat en er geen dingen gebeuren die we met elkaar niet willen hebben we een aantal voorwaarden die van belang zijn voor goed gebruik. We vragen je akkoord voor deze gebruikssregels.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Roze50+ is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De website www.roze50plus.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Gebruik van Roze50+ blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Geen aansprakelijkheid

Roze50+ is een internetcommunity voor roze 50-plussers. Door deelnemer te worden van Roze50+ accepteert u de voorwaarden. E-mailcontact gaat via het anonieme mailsysteem van Roze50+. Roze50+ is niet aansprakelijk voor de al dan niet vertrouwelijke uitwisseling van informatie via de mailfunctie. Het roze50+ team is ook niet aansprakelijk voor de contacten die hieruit voortvloeien. Het Roze50+ team sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Roze50plus is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens van deelnemers. Het Roze50+ team onderhoudt en beveiligt de website. Het roze50+ team kan echter niet garanderen dat technische onvolkomenheden uitgesloten zijn. Evenmin kan het roze50+ team garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Delen