Love=Love

Evementdata:

  • 17/05/2019 om 18:00
  • 21/05/2019 om 18:00

Love=Love

Voor veel LHBTI jongeren is het moeilijk om in het dagelijkse leven thuis, op school en bij hun vrienden voor hun seksuele geaardheid uit te komen. Voor bi-culturele LHBTI jongeren, is dit nog veel moeilijker. De LHBTI jongeren hebben geen idee dat de Nederlandse Roze Ouderen in hun jeugd tegen dezelfde problemen zoals uitsluiting uit de familie of vriendenkring, geloofsconflicten, vernedering, straf en angst zijn aangelopen. De meeste ouderen hebben inmiddels hun roze weg bewandeld en hebben door de jaren heen de nodige ervaringen opgedaan in de weg om uiteindelijk zichzelf te zijn. In het project Love = Love willen we die twee generaties samenbrengen en verbinden door herkenning en het doorgeven van levenservaringen. Zo kunnen oud en jong elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Immers Love= Love. Je staat er niet alleen voor!

pdf Download PDF bijlage (nieuw scherm)

Delen