Yvonne Kroonenberg lanceert webcommunity

Tijdens een werklunch in het Haagse ministerie van VWS gaf schrijfster Yvonne Kroonenberg op 21 maart het startschot voor de webcommunity www.roze50plus.nl, een plek waar roze ouderen elkaar veilig en afgeschermd kunnen ontmoeten.

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Consortium Roze 50+ Nederland en een groot aantal ambtenaren van het ministerie zag een nieuwe webcommunity voor roze vijftigplussers op de eerste dag van de lente het levenslicht.  Dat gebeurde tijdens een lunchbijeenkomst in de Apollozaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Het consortium, gevormd door ouderenbond ANBO, COC, Movisie en Schorer, behartigt al geruime tijd de belangen van de groep en ontplooit meerdere rijksgesubsidieerde activiteiten in dat kader. Centraal thema van de bijeenkomst was verbetering van de positie van roze ouderen en het beleid daaromtrent. De presentatie van het programma was in handen van Ben Slijkhuis, adjunct-directeur van ouderenbond ANBO. Na de opening door Annet den Hoed van VWS gaf schrijfster Yvonne Kroonenberg haar visie op homoseksualiteit. “Homo’s en lesbiennes maken de wereld kleurrijker.” Nadat ze de website officieel had geopend, keken de ruim zestig aanwezigen naar een korte versie van de film De Roze Loper, waarin roze ouderen openhartig vertellen over hun ervaringen.

Daarna was de microfoon voor Judith Schuyf, onderzoeker en beleidsmedewerker bij Movisie. Zij hield een verhandeling over cijfers, feiten en beleid. Manon Linschoten van COC Nederland interviewde Hens van Rijswijk en Roel Wieringa, twee oudere homoseksuelen. Hoe ‘oud roze’ Humanitas is, vertelde André Jager, directeur van Humanitas Bergweg in Rotterdam. Petra van Mastrigt vertegenwoordigde Kiwa, het bedrijf dat onder meer zorginstellingen certificeert. Haar verhaal ging over sociale acceptatie van homo’s, lesbo’s en biseksuelen en de tolerantiescan, ontwikkeld om tolerantie bij genoemde instellingen te meten. Laatste spreker in de rij was cabaretière Pauline van Antwerpen. In haar rol als de lesbische Vlaamse ervaringsdeskundige Fabienne van Gent haakte zij op humoristische wijze in op het thema van de bijeenkomst. 

De Powerpoint presentatie treft u bijgaand aan.

       

Handboek Roze Loper

Toolkit