Onderzoek 2003: Op weg naar een vrolijke herfst?

In 2003 deden Bas van den Meerendonk, Rein Adriaensen en Ine Vanwesenbeeck vanuit Schorer en vanuit de Rutgers Nisso Groep onderzoek naar roze ouderen. Dit is één van de eerste onderzoeken naar roze ouderen. Er zijn 161 homoseksuele en lesbische ouderen ondervraagd.

Conclusies

 • Ouderen uit dit onderzoek zijn weinig zorgafhankelijk.
 • Veel homoseksuele ouderen kampen met eenzaamheid en depressiviteit.
 • Oudere homoseksuelen(55+) ervaren hun homoseksualiteit meer problematisch dan jongere ouderen.
 • Homoseksuele ouderen tussen 55 en 64 hebben vaker een (gedeeltelijke) WAO uitkering (waarom is onbekend)
 • Men heeft weinig contact met thuiszorg en als men dat wel heeft, is men vaak niet open vanwege de vrees voor negatieve reacties.
 • Homoseksuele ouderen vinden het erg belangrijk dat zorgverleners homovriendelijk zijn.
 • De grootste behoefte is meer contact met homoseksuelen.
 • Eenzaamheid wordt vooral veroorzaakt door een laag inkomen, het niet (meer) hebben van een partner, laag opgeleid zijn, zorgafhankelijk zijn, een weinig intensief netwerk hebben, zich minder goed af vinden dan heteroseksuelen, homodiscriminatie ervaren, eigen homoseksualiteit als problematisch ervaren en voor veel mensen de seksuele voorkeur verbergen.

Aanbevelingen

 1. Maatregelen nemen door overheid en professionals in de ouderenzorg om de eenzaamheid van roze ouderen op te heffen.
 2. Zorgen dat zorgverleners een positieve attitude hebben ten opzicht van homoseksualiteit, met extra aandacht voor verzorgingstehuizen.
 3. Het koppelen van homoseksuele hulpvragers aan homoseksuele zorgverleners of homovriendelijke hulpverleners.
 4. Meer onderzoek naar zorgafhankelijke homoseksuelen.
 5. Meer onderzoek naar de achtergronden van depressie bij roze ouderen.
 6. Meer onderzoek naar zorgbehoeften van roze ouderen.

Meerendonk, Bas van de, Rein Adriaensen & Ine Vanwesenbeeck (2003) ‘Op weg naar een vrolijke herfst? Zorgbehoeften van en zorgverlening aan lesbische en homoseksuele ouderen in Nederland’. (Utrecht/Amsterdam: Rutgers Nisso Groep/ Schorerstichting).

Handboek Roze Loper

Toolkit