Niet te ver uit de kast – onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau

Opinieonderzoeken onder de bevolking laten zien dat homoseksualiteit in Nederland breed wordt geaccepteerd. Maar hoe zijn eigenlijk de ervaringen van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen?    
Deze en andere vragen worden beantwoord op basis van onderzoek onder homo- en biseksuele mannen en vrouwen van 18-64 jaar. Het algemene beeld is positief, maar negatieve reacties zijn niet uitzonderlijk, met name in de openbare ruimte.
In de enquêtes zijn vrouwen en mannen tegelijkertijd ondervraagd, waardoor hun ervaringen steeds zijn vergeleken. Homoseksualiteit blijkt homomannen wat meer problemen te geven dan lesbische vrouwen. Ook blijkt dat biseksuelen zich wat minder geaccepteerd voelen dan homoseksuelen.

Biseksuele mannen en vrouwen blijven vaker in de kast dan homo’s of lesbiennes. De helft van alle biseksuele mannen vertelt niemand over zijn geaardheid. Ouders van biseksuelen weten het ook veel minder vaak dan ouders van homo’sof lesbo’s. 
Het SCP schat dat 6% van de mannen en 16% van de vrouwen ‘enigszins of evenveel op de eigen sekse is gericht’. Deze definitie werd ook gehanteerd in de enquêtes die het SCP onder homo- en biseksuele mannen en vrouwen afnam. Die definitie maakt het een lastige groep om te onderzoeken want ‘hun geaardheid is niet altijd actueel’ zegt Saskia Keuzenkamp. ‘Biseksualiteit valt minder op als je een relatie hebt met een partner van het andere geslacht’. 

Biseksuelen stuiten op veel onbegrip.’Het wordt vaak gezien als een fase. Biseksuelen zouden niet kunnen kiezen of erger nog, van twee walletjes eten.’  Ook worden ze vaak gezien als niet monogame en op seks beluste mensen. Hierdoor kiezen veel biseksuelen ervoor om hun geaardheid voor zich te houden, helemaal in een samenleving die hen dwingt te kiezen tussen hetero of homo.

Bij mannen ligt biseksualiteit een stuk moeilijker dan bij vrouwen, vooral als ze jong zijn. Mannen worden vaak al vroeg gedwongen om een keuze te maken: óf man, óf homo. In de huidige popcultuur lijkt mannelijke biseksualiteit niet eens te bestaan. ‘Mannelijkheid is nog altijd de dominante norm. Vrouwen kunnen iets makkelijker uit hun tradionele rol stappen, maar mannen die afwijken van de norm worden hard gestraft’, aldus Saskia Keuzenkamp.     

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 21 maart 2012 gepubliceerd.

Saskia Keuzenkamp (red.), Niels Kooiman, Jantine van Lisdonk. prijs € 21,50 ISBN/ISSN/anders  978 90 377 0603 1

Handboek Roze Loper

Toolkit