Is er in het buitenland ook aandacht voor roze ouderen?

In verschillende landen in Europa is er aandacht voor de positie van ouderen met lesbische of homoseksuele gevoelens. In sommige landen zijn er, net zoals in Nederland, speciale projecten opgezet om roze ouderen te ondersteunen of activiteiten voor hen te organiseren.

In Duitsland is van oudsher veel aandacht voor roze ouderen. In Berlijn is bijvoorbeeld het eerste roze verzorgingshuis opgericht, in 1995. Het ‘Asta Nielsen Haus’ heeft 28 homoseksuele en lesbische bewoners en meer dan de helft van het personeel behoort ook tot de doelgroep. Meer informatie over dit huis vindt u in een artikel op deze website. De tekst is echter alleen Duits.

In België zijn er verschillende groepen van en voor roze ouderen, met name in de grotere steden. Op landelijk niveau wordt onderzoek gedaan naar de belevingen van roze ouderen in instellingen en naar de ervaringen van hen die zelfstandig wonen. De nadruk ligt echter op het faciliteren van contact tussen gelijkgestemden. Zo organiseert de Brusselse holebi senioren vereniging wekelijks een activiteit en een aantal keren per jaar een uitstapje. In Antwerpen is er tweemaal per maand een inloopmiddag en zijn er twee gespreksgroepen: één voor mannen en één voor vrouwen.

In Barcelona is er bijvoorbeeld aandacht voor roze ouderen die in algemene verpleeg- en verzorgingshuizen wonen. Er is gekeken naar de behoeften van de roze doelgroep en naar de vaardigheden van het personeel. Ook zijn er activiteiten georganiseerd met een roze inslag, zoals filmvertoningen en discussie-avonden. Meer over het project in Barcelona vindt u in het document hieronder. De tekst is echter Engels.

In Engeland worden roze ouderen in het beleid genoemd als specifieke doelgroep, met name als het gaat om de gezondheidszorg en ouderenzorg is er aandacht voor de toegankelijkheid van de instellingen en het personeel. Ook worden er veel activiteiten georganiseerd voor roze ouderen, in grote en middelgrote steden.

Handboek Roze Loper

Toolkit