Ik word gepest door mede-bewoners binnen de instelling waar ik woon. Wat kan ik doen?

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in haar of zijn eigen huis, ook als dit een verpleeg- of verzorgingshuis is. Discriminatie is verboden, ook op grond van seksuele geaardheid. Maar in veel gevallen gaat het niet om duidelijk aantoonbare discriminatie, maar om het negeren of uitsluiten.

Als u daarmee te maken heeft, kunt u het beste eerst een gesprek aangaan met iemand die u vertrouwt, een personeelslid of een medebewoner. Of u kunt naar de vertrouwenspersoon stappen binnen de instelling en het met hem of haar bespreken. Mocht dit een stap te ver voor u zijn, het Consortium Roze50+ kan u ook helpen door namens u het gesprek aan te gaan met het management van de instelling waar u woont. U blijft indien gewenst anoniem. Mail ons via info@roze50plus.nl

Mocht het gaan om duidelijke discriminatie, bijvoorbeeld pesten, schelden of zelfs geweld, dan kunt u hiervan aangifte doen bij de politie en/of dit melden bij het lokale anti-discriminatiebureau. Uw verhaal wordt dan genoteerd en afhankelijk van de ernst van de zaak, wordt er een onderzoek gestart. Het anti-discriminatiebureau biedt onder meer ondersteuning en advies bij klachten, ze geven voorlichting en registreren klachten en meldingen van discriminatie. U vindt het dichtstbijzijnde anti-discriminatiebureau via deze website.

Als het gaat om een strafbaar feit, dan kunt u aangifte doen bij de politie in uw regio. Mocht u het prettig vinden aangifte te doen bij een politiefunctionaris die zelf ook homoseksueel is, dan kunt u contact opnemen met het netwerk ’Roze in Blauw’. Bij dit netwerk zijn medewerkers van de politie aangesloten die lesbisch, homo- of biseksueel of transgender zijn. De contactpersoon van dit netwerk in uw eigen regio vindt u hier.

Handboek Roze Loper

Toolkit