Hoe kan een zorginstelling de vrees om uit de kast te komen wegnemen?

Als roze ouderen bang zijn om voor hun homoseksualiteit uit te komen, kun je hen ondersteunen door te vragen waar zij behoefte aan hebben. In zulke gesprekken, waarin je als personeelslid vertrouwen opbouwt met de roze oudere, kunt je, als de oudere daarvoor openstaat, doorvragen naar hoe je kunt helpen meer veiligheid te creëren. Een aantal mogelijkheden:

Je kunt helpen uittesten hoe de reactie op homoseksualiteit is. Als personeelslid kunt je af en toe een opmerking maken of een vraag stellen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een familielid, een tv-uitzending of een nieuwsbericht. Natuurlijk zonder te verwijzen naar de roze oudere. Daardoor zie je (de roze oudere ook) wat de reacties zijn. Als de reacties positief of neutraal zijn, is de roze oudere misschien minder bang om ervoor uit te komen. Als er geen reacties komen, is het thema waarschijnlijk taboe en is de kans op sociale uitsluiting groot. Als de reacties negatief zijn, is het logisch dat de roze oudere er niet voor uitkomt. In beide gevallen is er voor de zorginstelling aanleiding om actie te ondernemen om meer tolerantie onder bewoners te creëren.

Bij zwijgen of negatieve reacties kan het personeel een voorlichting organiseren, of/en een dialoog met personen van buiten de instelling.

Overleg steeds met de roze oudere hoe je dit wil aanpakken en hoe je met de privacy van de roze oudere omgaat.

Als de roze oudere besluit om ervoor uit te komen, spreek dan af hoe je als personeelslid, maar ook hoe collega’s en het management ondersteunend zullen reageren bij negatieve reacties en bij sociale uitsluiting.

Handboek Roze Loper

Toolkit