De T&T avonden artikel (2/3)

 

Beste gasten,

Zoals reeds eerder aangegeven zou ik nu reeds een artikel wijden aan de zogehete T&T avonden van Stichting Transgender Crossdressing te Nieuwegein. Het is een ietwat korte inleiding, daar ik tevens een verwijzing maak naar de website waar verder meer info op staat zoals Partnergroep, Voorlichting etc. Graag wil ik in het kort de geschiedenis en de activiteiten toelichten.

De T&T avond
De T&T avond (Travestie & Transseksualiteit) is bedoeld als contact avond voor Transgenders.
Transgenders is een paraplu term waarin alles wat tussen (betreffende Gender identiteit) man en vrouw in zit per definitie hierin wordt geplaatst.
Er zijn echter uitzonderingen zoals Draqqueens en Queers die niets te maken hebben met Gender identiteit en daar mee ook niet binnen deze paraplu term vallen. Bovendien zien we deze mensen ook nooit op de T&T avonden.

Historie van de T&T organisatie
Sinds eind jaren zeventig heeft de NVSH (Nederlandse Vereniging Seksuele Houding)de latere Rutgers NISSO Instituut, op een aantal plaatsen in Nederland waaronder Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam een locatie ingericht waar zowel Travestieten als Transseksuelen terecht konden voor contacten te maken met gelijkgestemden. Deze opzet was zonder meer gekozen uit noodzaak, te meer omdat openbare Travestie bij wet tot 1983 verboden was. Daarnaast was het een toevlucht voor diegene die deze T&T avond zien als hun uitje. Later in de jaren negentig zijn er meer locatie gekomen en zijn alle locaties verzelfstandigd in een vereniging, de huidige TVN (TransgenderVerenigingNederland).

De T&T avonden zijn de avond bij uitstek waarin Transgenders elkaar kunnen ontmoeten en tevens vriendschappelijke relaties kunnen aanknopen. Immers er zijn veel overeenkomsten en ervaringen onder gelijkgestemden. Er wordt ook wel gelachen maar vaak is het ook serieus en valt er wel eens een traan.

De T&T avonden zijn deels open, dat wil zeggen, iedereen is welkom, familie, vrienden, collega’s, belangstellenden. Maar ook voor studenten en onderzoekers.

Anderzijds is de T&T avond ook een gesloten organisatie, bedoelt voor de opvang van mensen die “uit de kast komen”. Een laagdrempelige ontvangst is de manier om hen te ontvangen. Doch gebeurt het nog al te vaak dat er enige terughoudendheid is voordat men naar binnen stapt. Men zoekt ons op, zoekt bevestigingen. Wil praten over hun situatie die vaak problematisch is. Maar er zijn ook goede kanten, door juist te praten over hun gevoelens, de problematiek die daaraan verbonden is, en het aanreiken van handvaten om een voor hen zo inzichtelijk mogelijke spiegel voor te leggen, gaan ze aan het eind van de avond weer naar huis met vaak een zeer tevreden indruk en zien we ze ook regelmatig terug.

Een andere reden dat de contact avonden deels gesloten zijn is wel omdat de gasten zich veilig en vertrouwd voelen in een omgeving waar men niet herkend wordt.
Dat is dubbel voor een doelgroep die zichtbaar wil zijn.
Dit heeft te maken met het feit dat een flink deel van de gasten niet uit Utrecht en omgeving komen maar meer uit de wijde omgeving. De contact avonden zijn voor velen een uitvlucht om ergens te zijn waar veelal het thuisfront geen weet van heeft. Deze gasten laten aan ons zien hun dubbelleven waar de contactavonden voor hun een uitje is om juist in hun behoefte te voorzien.

Deze groep hebben in privĂ© opzicht geen behoefte om zichtbaar te zijn of zijn er nog niet aan toe, dan wel dat het op deze wijze voor hen prima is.
Immers, voor velen heerst de angst dat ze het risico lopen alles te verliezen als bekend word dat zij graag voor willen uitkomen dat zij aan Travestie doen dan wel Crossdresser zijn.

Anderszijds is er een groep gasten die zich meer willen profileren en daarmee voor hun eigen accepatieproces zich wel willen emanciperen en daardoor zichtbaar willen zijn. Voor zowel degene die in bescheidenheid de T&T avonden bezoeken als voor degene die zich meer willen profileren, hebben we diverse activiteiten.

Activiteiten
Daarnaast worden er ook activiteiten gehouden zoals workshops visagie of nodigen wij een bedrijf uit zoals een schoonheidssalon die een workshop organiseert. Dit heeft als doel dat onze gasten ervaring mee op te doen daar zij dit in het verleden niet in hun ontwikkeling hebben meegekregen. Uiteraard zijn er veel gasten die hun eigen weg volgen en goede ervaring reeds hebben opgedaan. Maar voor een andere groep is dit wel nodig en het versterkt ook het vertrouwen om als vrouw ervaring op te doen en bevorderd de zelfacceptatie.
Voorts komen er activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met het COC Midden Nederland. Bedoelt voor een groep Transgenders die reeds graag in het openbaar willen maar nog niet er zeker van zijn. Om hen te stimuleren en een steuntje in de rug te geven komen er afspraken met COC Midden Nederland om avonden uit te organiseren met COC leden en deze groep Transgenders om gezamenlijk b.v. een bezoek te brengen aan theater, restaurant, enz.
 
Voor meer informatie, kijk op www.transgenderutrecht.com

Monique Bruinsma
Gastvrouw T&T Utrecht

Handboek Roze Loper

Toolkit