Als werknemer in de ouderenzorg merk ik dat homoseksuele en lesbische ouderen soms geen aansluiting vinden bij andere bewoners. Wat kan ik daar aan doen?

Als het gaat om mensen waarvan u zeker weet dat zij homoseksueel of lesbisch zijn (als ze met andere woorden ‘uit de kast’ zijn), dan kunt u hen zelf het beste vragen of zij ergens behoefte aan hebben.

Vervolgens kunt u samen met hen op zoek gaan naar een oplossing voor een eventueel aansluitingsprobleem. Deze oplossing ligt wellicht in het zelf organiseren van passende activiteiten of het faciliteren van contact met gelijkgestemden, als er anderen zijn binnen uw instelling met gelijksoortige ervaringen. U kunt ook via de agenda op deze website zien waar en wanneer activiteiten speciaal voor roze ouderen georganiseerd worden.

Ook is er een ‘roze reminiscentie methodiek’ die nadrukkelijk ook roze ouderen uitnodigt om herinneringen op te halen aan hun leven, op een manier die aansluit bij hun levensloop. Meer over deze methodiek kunt u opvragen via info@roze50plus.nl

Handboek Roze Loper

Toolkit