E -Learning: Hoe ondersteun je LHBT ouderen met hulpvragen

E -Learning: Hoe ondersteun je LHBT ouderen met hulpvragen

In opdracht van Roze 50+ maakte Movisie deze inspirerende e-learning zodat professionals nog beter kunnen inspelen op de hulpvragen van LHBT ouderen. Deelname aan E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen? (ID nummer: 341707) levert 3 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, Cliëntondersteuners, Mantelzorgmakelaars, en Aandachtsfunctionarissen.

Is 1 ontwikkelactiviteit van 3 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.://www.movisie.nl/artikel/lhbt-ouderen-willen-graag-begrepen-worden?fbclid=IwAR0J4k1iIQq6C3GjhFwQgsCz4otZcV6uXrj61tMLCIw-519LyBXe5rDQtgM

Delen