Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Bekijk hier de trailer van de documentaire I Am a Woman Now: bekijk trailer

 

Klik op lees verder om te bekijken waar de documentaire over gaat

 

Ouderen ontkennen vaak dat ze homo- of bisesksueel is en dat is zonde, vindt het COC. Reden voor de homobelangenorganisatie om actie te ondernemen. Bekijk hier de video.

Bekijk hier de aflevering van Tijd voor Max (20-06-2011) met als onderwerp de roze loper, roze zorg ouderen en homosexualiteit.

Bekijk hier de aflevering van Tafelzilver (23-10-2011) over homoseksualiteit: bekijk aflevering