Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Op woensdagmiddag, eens in de 14 dagen, ontmoeten de senioren van het COC in Amsterdam elkaar voor een gezellig bijeenzijn. Een babbeltje, een drankje en een hapje completeren de gezelligheid. Soms wordt er ook een activiteit buiten het DOC op de Stadhouderskade, waar men elkaar ontmoet, georganiseerd. Op 31 juli 2019 was dat een tochtje met een boot op zee vanuit IJmuiden, met daarna een diner. bekijk hier de video van deze dag.

Sfeerimpressie van de Roze Ouderen dag 2019, bekijk hier de video.

De 89-jarige Wil van Beek groeide op in een streng katholiek gezin. Voor zo wel zijn moeder. zus en vrienden heeft hij lange tijd zijn homoseksualiteit verborgen gehouden. Wil van Beek deelt zijn roze levensverhaal. bekijk hier het interview.

Onlangs opende in de Kinkerbuurt de Roze Hallen, een wooncomplex voor lhbt-ouderen vanaf 55 jaar. In de reguliere ouderenzorg zijn ze vaak niet op hun plek. Het pesten neemt in verzorgingshuizen vaak weer toe. Uit onderzoek van het COC blijkt zelfs dat ouderen zich soms genoodzaakt voelen weer terug de kast in te gaan. Ook krijgen lhbt-ers relatief meer te maken met vereenzaming. De Roze Hallen probeert daarom een gemeenschap te creëren. bekijk hier de video van een sfeerimpressie hiervan.