Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Bekijk hier de video van de opening van de Roze50+ website.

 Op 27 juli 2013 vond in De Ingelanden in Utrecht het symposium Roze Ouderenzorg plaats. Naast het plenaire gedeelte waarin staatssecretaris Martin van Rijn het symposium opende, kon men deelnemen aan negen workshops. Klik hier voor het videoverslag van deze dag.

Inmiddels heeft AxionContinu de Roze Loper voor al haar locaties. Dit betekent dat wij kwalitatieve zorg aan Roze Ouderen leveren. RTV Utrecht heeft een filmverslag gemaakt over onze locatie Tolsteeg, die als eerste woonzorgcentrum in Utrecht de Roze Loper ontving. Bekijk hier de video.

Tolerance United lanceerde de webdocumentaire www.altijdalanders.nl over de roze oudere Nanda die verteld over haar leven. Dit project werd mede mogelijk gemaakt met de opbrengsten van Erwin Olaf's Black Tea Party voor een tolerantere samenleving. www.altijdalanders.nl / www.toleranceunited.nlbekijk hier de video.