Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Nieuw bestuur Stichting Roze 50+

De Stichting Roze50+ is het samenwerkingsverband ANBO en COC Nederland, waarin de seniorenorganisatie en de LHBTI belangenvereniging hun krachten bundelen voor het welzijn en welbevinden van LHBTI senioren.

Lesbian Visibility Day 2021

We zijn voor Lesbian Visibility Day (26 april) op zoek naar een diversiteit aan vrouwen die ons in een heel kort video’tje willen vertellen waarom zij deze dag belangrijk vinden. Wellicht zijn er een aantal vrijwilligers (of andere contacten) die het leuk zouden vinden om hier aan mee te doen.

Nederlandse LHBTI-personen hebben nog altijd veel te kampen met negatieve reacties en geweld. Uit onderzoek van Roos Pijpers van de Radboud Universiteit Nijmegen over LHBTI-ouderen van 65 jaar en ouder blijkt dat 41% ooit last heeft gehad van vooroordelen of discriminatie door buren en 36% door zorgverleners.

Roze 50+ Midden-Nederland blijft actief ook in Coronatijd. Met een twee-pagina’s groot artikel in de Gooi- en Eemlander schetsen ambassadeurs Roze 50+ Joanne, Cathérine en Gon de situatie rond Roze Ouderen!