Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Village People Salon

Op donderdagmiddag 6 mei vindt de eerste Village People Salon plaats. Deze ontmoetingsgelegenheid is speciaal voor oudere lhbtiq+’ers uit Harderwijk en omstreken. Bent u lesbisch, homo, bi-, trans- of intersekse en 55 jaar of ouder? En wilt u kennismaken of bijpraten met andere lhbtiq+’ers die (nog) niet of juist wél uit de kast zijn?
Kom dan naar de Village People Salon in de MESS in Harderwijk voor een kop koffie of thee, een goed gesprek, een hapje en drankje of een spelletje in een rustige, veilige en ongedwongen sfeer.

Vergeten Helden

Stichting Schaduwhelden presenteert ism De Balie, Theater na de Dam en St Julius Leeft!:
V E R G E T E N H E L D E N
Een theatervoorstelling met schilderijen
4 mei 2021 in De BALIE om 1700 uur livestream

Nieuw bestuur Stichting Roze 50+

De Stichting Roze50+ is het samenwerkingsverband ANBO en COC Nederland, waarin de seniorenorganisatie en de LHBTI belangenvereniging hun krachten bundelen voor het welzijn en welbevinden van LHBTI senioren.

Lesbian Visibility Day 2021

We zijn voor Lesbian Visibility Day (26 april) op zoek naar een diversiteit aan vrouwen die ons in een heel kort video’tje willen vertellen waarom zij deze dag belangrijk vinden. Wellicht zijn er een aantal vrijwilligers (of andere contacten) die het leuk zouden vinden om hier aan mee te doen.