Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

In ons land zijn lhbti personen voor de wet -zo goed als- gelijk aan ieder ander. Maar die verworven vrijheid is kwetsbaar. Er is nog altijd discriminatie van en geweld tegen lhbti personen.

 

 

Bron: Amsta
Tekst: Stéphanie Albicher

In een verpleeghuis opeens terug de kast in. Daar moet je toch niet aan denken? Helaas blijkt uit onderzoek dat homoseksualiteit bij sommige ouderen nog steeds taboe is, en dat een deel van de roze ouderen bang is voor afwijzing en uitsluiting in een verpleeghuis. Reden voor Amsta om in 2016 Rozeneiland op te richten: een afdeling waar oudere LHBTQIA+ ’ers gewoon zichzelf kunnen zijn. Hoe is het om te wonen op deze bijzondere afdeling?

 

In dit augustus nummer van OudRoze een blik verder dan het eind van Pride op 8 augustus, een overzicht tot eind augustus en een korte vooruitblik op september.

De nieuwsbrief kun je hier downloaden

Hoe was het leven voor de eerste generatie openlijk homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Nederland? De jongste generatie heeft veel aan hun strijd te danken, zegt fotograaf Ernst Coppejans die onder de titel Oudroze daar een buitenexpositie over maakte.