Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Op Zondag 19 september vindt er een Regenboog viering in de Grote of St. Bavo kerk in Haarlem plaats en op zondag 10 oktober is er een Roze Viering in de ontmoetingskerk in Lelystad. Iedereen is van harte welkom!

Lammert Veenhuizen en Magda Römgens zijn uitgeroepen tot Mr. en Mrs.  Senior Pride 2021. Zij kregen deze onderscheiding vandaag uitgereikt in het kader van de Nationale Roze Ouderen dag, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht.

Cas Kemna

Door Jaap van Riemsdijk
Deel 2: Cas Kemna

Verpleeghuis De Rietvinck in de Jordaan kreeg als eerste verpleeghuis in Nederland de "Roze Loper”: het keurmerk voor verpleeghuizen die voldoende aandacht hebben voor seksuele diversiteit. Roze senioren uit de buurt komen er ook graag voor een maaltijd, een optreden of een andere activiteit.

Op maandag 23 augustus a.s. vindt van 14.00 uur tot 17.00 uur de 7e Nationale Roze Ouderen dag  plaats in Utrecht bij Tivoli Vredenburg in Cloud Nine. Roze 50+ organiseert deze dag samen met het Midzomergracht Festival en Queer Film Festival
Utrecht.