Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Speciaal voor de jaarlijkse Coming-Outdag op 11 oktober organiseert de Bibliotheek met auteur Eveline van de Putte ‘Love = Love’. Come and share your story!
Love = Love is een bijzonder project voor iedereen.
 


“Alles goed?... iedereen zichzelf?!” is een programma van zanger Klaas Spekken, pianist Vincent Grit en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos.
Met uit het leven gegrepen liedjes en verhalen vragen wij op een open en persoonlijke manier aandacht voor de situatie van oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI).

Op 23 augustus j.l. zijn Lammert Veenhuizen en Magda Römgens tijdens de Roze Ouderendag gehuldigd als Mr. en Mrs. Senoir Pride 2021. In het volgende filmpje een registratie hier van:

 

 

 

Trots dat onze collega van Roze 50+ Eveline Van de Putte deel uit maakt van deze internationale dialoog over Queer ouderen op zaterdag 28 augustus a.s.