Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Jaarlijks is op 17 mei de Internationale Dag tegen lhbti+ fobie, ook wel bekend als IDAHOT. Op deze dag in 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, waarin homoseksualiteit te boek stond als een psychische aandoening. Op veel plekken wappert de regenboogvlag en worden er activiteiten georganiseerd. Is dit zinvol en waarom is het belangrijk?

Een oudere vrouw met dementie sterft in een verpleeghuis. Er wordt contact opgenomen met een achternicht om haar overlijden te melden. ,,‘Weten jullie wel dat ze een partner heeft: is zij al gebeld?! Het is de vrouw die haar dagelijks opzoekt!’. Dat ze dat niet wisten, deed de verpleeghuismedewerkers schrikken. Toen is mij om advies gevraagd. Om herhaling te voorkomen.’’

De lente is aangebroken en de versoepelingen ook. Met goede moed gaan we de lente in en kunnen we de Corona-lockdowns achter ons laten. Helaas hebben we in de wereld te maken met leed in verschillende landen en leed van grote groepen mensen die hun land hebben moeten verlaten.

Identificeer jij je als LHBTIQ+? Zou je ons dan willen helpen door deze enquête in te vullen? Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit doen.