Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Op 23 augustus j.l. zijn Lammert Veenhuizen en Magda Römgens tijdens de Roze Ouderendag gehuldigd als Mr. en Mrs. Senoir Pride 2021. In het volgende filmpje een registratie hier van:

 

 

 

Trots dat onze collega van Roze 50+ Eveline Van de Putte deel uit maakt van deze internationale dialoog over Queer ouderen op zaterdag 28 augustus a.s.

Op Zondag 19 september vindt er een Regenboog viering in de Grote of St. Bavo kerk in Haarlem plaats en op zondag 10 oktober is er een Roze Viering in de ontmoetingskerk in Lelystad. Iedereen is van harte welkom!

Lammert Veenhuizen en Magda Römgens zijn uitgeroepen tot Mr. en Mrs.  Senior Pride 2021. Zij kregen deze onderscheiding vandaag uitgereikt in het kader van de Nationale Roze Ouderen dag, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht.