Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Wees welkom bij het Roze Regenboog Café, de plek voor LHBTIQ+ ouderen

De allereerste avond van het Roze Regenboog Café, georganiseerd door Het Cultuurgebouw en Amstelring, was een geweldig succes! Het Duyckercafé, waar het programma plaatsvindt, zat vol en was compleet in regenboogsferen.

In de maanden november en december organiseren Cinema Middelburg en Roze 50+ Zeeland het mini-filmfestival Club Rainbow. Vier films met een LHBTI-gerelateerd thema.

LHBTI-er en mantelzorger van iemand met dementie? We nodigen u/jou graag uit op 10 november voor een High Tea.
De Dag van de Mantelzorg is een moment om aandacht en waardering te hebben voor de bijzondere omstandigheid van Mantelzorgers.

NOR 11 NOV 2021 1Lees de nieuwsbrief voor november van OudRoze Amstelring.

Link naar de nieuwsbrief