Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

10 dec t/m 14 jan / Expositie Iedereen mag er zijn

Op vrijdag 10 december om 10.00 uur wordt de expositie Iedereen Mag Er Zijn geopend door Wethouder Dortmans, Jochem Otten (directeur Cacaofabriek en Speelhuis) en Liset Derks met een persoonlijk verhaal.

NOR 11 NOV 2021 1Lees de nieuwsbrief voor november van OudRoze Amstelring.

Link naar de nieuwsbrief

Op 12 november ging het mini Festival Club Rainbow in Middelburg van start. Een samenwerking tussen Roze 50+ Zeeland Cinema Middelburg . Opening werd verricht door Owen Kaat.
Het festival startte met de film Rialto. (Distributeur #Artifilm )

In samenwerking met Stichting De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en de Paarse Vrijdag Krant voert de gemeente Zaanstad een onderzoek uit naar ervaringen van LHBTIQ+'ers* met acceptatie en veiligheid.