Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Foto: Marjon van der Vegt

Angst om openlijk te praten over de partner, gêne om te vertellen over seksualiteit of vrees om niet geaccepteerd te worden door buren of medebewoners: LHBTIQ+-ouderen durven niet altijd open te zijn over hun seksuele of genderidentiteit. Daarom kunnen zij extra kwetsbaar zijn, zowel in een zorginstelling of bij zorg aan huis. IDEM Rotterdam stelt vijf vragen over inclusie van LHBTIQ+-ouderen aan auteur en trainer Eveline van de Putte, die zich inzet voor dit thema. “Kennis, kennis, kennis! Investeer in kennis van de medewerkers. Laat ze in werktijd een training volgen over seksuele en genderdiversiteit.”

Ik zit met het boek in mijn hand. Het boek over Opa en zijn camper. Achterkleinzoon van ruim 3 jaar kruipt dicht tegen zijn mama aan en vleit: “ Mama, lezen !” Haar arm sluit zich om hem heen en zo zit hij veilig in z’n slaapholletje. Zijn ogen geven aan mij een boodschap door en ik geef het NIEUWE BOEK aan zijn Mama, mijn kleindochter. Papa zit op de andere bank en lijkt verdiept in teksten of plaatjes op z’n gsm.

Oudere homo’s en lesbische vrouwen kunnen nog lang niet in elke zorginstelling helemaal zichzelf zijn. Ambassadeurs van Roze 50+ zetten zich daarom al sinds jaar en dag in voor het verbeteren van het welzijn van LHBTI-ouderen.

“Als ik bijvoorbeeld ondergebracht zou moeten worden in een christelijk tehuis waar een gedeelte anti-homo is, dan zou ik het afschuwelijk vinden dat mensen niet met mij om willen gaan of niet met mij willen praten. Dat is geen leven meer op mijn ouwe dag, dat doe ik niet.” Zomaar een uitspraak van een homoseksuele oudere man, die duidelijk maakt dat er nog veel werk aan de winkel is.

De nieuwe LHBTI+ vlag is gehesen (Foto: Klaas Bisschop)
Bij het provinciehuis Overijssel is vanochtend een nieuwe LHBTI+ vlag gehesen. Deze vlag heeft vijf nieuwe kleuren en staat volgens de provincie voor meer inclusiviteit.

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd om discriminatie en geweld op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit tegen te gaan.