Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Anbo roze doet mee met de 15e editie van de COC songfestival in 2009, Klik hier om de video te bekijken.

“Diversiteit gaat niet alleen over mensen van kleur, over vrouwen of over leeftijd. Noch gaat het alleen over mensen met een beperking of de LHBTI community. 
Diversiteit en inclusie gaan over jou. Het gaat over het waarderen van alle bijzonderheden en kwaliteiten die horen bij anders zijn.”
 
Roze 50+ organiseert deze online lezing over diversiteit en inclusie en heeft expert en trainer Sarita Bajnath gevraagd ons mee te nemen in een verkenning over dit onderwerp. Sarita laat ons zien hoe het bewust worden van privileges bij kan dragen om een inclusievere organisatie te worden. Begrippen als privilege, intersectionaliteit, diversiteit en inclusie zullen aan de hand van treffende voorbeelden worden geïllustreerd. Sommige patronen zijn zo ingesleten dat we er nauwelijks bij stil staan hoe uitsluiting plaats vindt in het dagelijks leven.
 
Sarita is trainer, dagvoorzitter en specialist in onderwerpen als inclusie, intersectionaliteit en privilege. Na aanmelding via dit formulier, ontvang je een paar dagen voorafgaand aan de lezing de online link.

 

Dit rapport gaat over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) 55-plussers in Nederland. We kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen LHB en heteroseksuele 55-plussers in sociale participatie, welzijn en verwachtingen omtrent toekomstige (mantel)zorg. Ook gaat het in op een aantal zaken die alleen bij LHB 55-plussers een rol spelen, zoals het meemaken van negatieve reacties, het wel of niet open zijn over je oriëntatie en verwachtingen die LHB’s hebben over de LHB-vriendelijkheid van de zorg.

Bekijk hier de publicatie.

Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? Kom er in 30 minuten achter in deze gratis online module. Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en  eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. 

Bekijk hier de module. De tijdsduur van de module is ongeveer 30 minuten.