Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Terugblik Feestelijke Lancering Foto-expositie Roze Ouderen bij IHLIA, bekijk hier de video.

Homoseksualiteit nog steeds taboe in verpleeghuizen volgens het COC. Bekijk hier de video.

De bewoners van verzorgingshuis D'oude Raai praten vandaag over homoseksualiteit. Het gesprek is een van de activiteiten tijdens de Grey Pride, om roze ouderen onder de aandacht te brengen. bekijk hier de video.

Een delegatie van Roze 50+ Nederland bezocht vrijdag Leeuwarden, met als doel de positie van homo-ouderen in zorginstellingen onder de aandacht te brengen. Het bezoek is onderdeel van een heuse roze herfsttour door het land. De delegatie kwam om 10 uur aan bij het Leeuwarder Stadhuis in een roze limousine. Hier werden zij ontvangen door wethouder Marco Florijn van Zorg. Daarna is gesproken over de positie van homo-ouderen in zorginstellingen en vroeg de delegatie ondersteuning vanuit de gemeente voor het bekendmaken van de positie van 'roze ouderen' in deze instellingen. Hierna bood de Roze delegatie Wijkzorgcentrum Sint Jozef een twee meter lange Roze Loper aan. Sint Jozef wordt hiermee gemotiveerd om aandacht te besteden aan de seksuele diversiteit van hun bewoners. Roze 50+ Nederland is een samenwerkingsproject van ANBO, COC, MOVISIE en Schrorer. De organisatie organiseert activiteiten om het gebrek aan begrip voor homo-ouderen onder de aandacht te brengen. bekijk hier de video.