Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Een delegatie van Roze 50+ Nederland bezocht vrijdag Leeuwarden, met als doel de positie van homo-ouderen in zorginstellingen onder de aandacht te brengen. Het bezoek is onderdeel van een heuse roze herfsttour door het land. De delegatie kwam om 10 uur aan bij het Leeuwarder Stadhuis in een roze limousine. Hier werden zij ontvangen door wethouder Marco Florijn van Zorg. Daarna is gesproken over de positie van homo-ouderen in zorginstellingen en vroeg de delegatie ondersteuning vanuit de gemeente voor het bekendmaken van de positie van 'roze ouderen' in deze instellingen. Hierna bood de Roze delegatie Wijkzorgcentrum Sint Jozef een twee meter lange Roze Loper aan. Sint Jozef wordt hiermee gemotiveerd om aandacht te besteden aan de seksuele diversiteit van hun bewoners. Roze 50+ Nederland is een samenwerkingsproject van ANBO, COC, MOVISIE en Schrorer. De organisatie organiseert activiteiten om het gebrek aan begrip voor homo-ouderen onder de aandacht te brengen. bekijk hier de video.

Anbo roze doet mee met de 15e editie van de COC songfestival in 2009, Klik hier om de video te bekijken.

“Diversiteit gaat niet alleen over mensen van kleur, over vrouwen of over leeftijd. Noch gaat het alleen over mensen met een beperking of de LHBTI community. 
Diversiteit en inclusie gaan over jou. Het gaat over het waarderen van alle bijzonderheden en kwaliteiten die horen bij anders zijn.”
 
Roze 50+ organiseert deze online lezing over diversiteit en inclusie en heeft expert en trainer Sarita Bajnath gevraagd ons mee te nemen in een verkenning over dit onderwerp. Sarita laat ons zien hoe het bewust worden van privileges bij kan dragen om een inclusievere organisatie te worden. Begrippen als privilege, intersectionaliteit, diversiteit en inclusie zullen aan de hand van treffende voorbeelden worden geïllustreerd. Sommige patronen zijn zo ingesleten dat we er nauwelijks bij stil staan hoe uitsluiting plaats vindt in het dagelijks leven.
 
Sarita is trainer, dagvoorzitter en specialist in onderwerpen als inclusie, intersectionaliteit en privilege. Na aanmelding via dit formulier, ontvang je een paar dagen voorafgaand aan de lezing de online link.

 

Dit rapport gaat over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) 55-plussers in Nederland. We kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen LHB en heteroseksuele 55-plussers in sociale participatie, welzijn en verwachtingen omtrent toekomstige (mantel)zorg. Ook gaat het in op een aantal zaken die alleen bij LHB 55-plussers een rol spelen, zoals het meemaken van negatieve reacties, het wel of niet open zijn over je oriëntatie en verwachtingen die LHB’s hebben over de LHB-vriendelijkheid van de zorg.

Bekijk hier de publicatie.