Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Onder veel ouderen is homoseksualiteit nog altijd een taboe. Persoonlijke ervaringen van deze roze ouderen rondom het wel of niet uit de kast (durven) komen vormen de basis voor de voorstelling Oudkast waarin zij zelf op de planken staan. Ouderen maken kennis met het project tijdens maandelijkse bijeenkomsten van de Roze Ouderen Salon waar in een speciaal gecreëerde opnameruimte persoonlijke ontboezemingen kunnen worden gedaan. Deze ontboezemingen vormen het uitgangspunt voor een korte montagevoorstelling, waarin toneel, dans, muziek en beweging samenkomen. Deelnemende ouderen volgen hieraan voorafgaand workshops onder leiding van professionele theatermakers. Hierna wordt de voorstelling uitgebreid tot een avondvullende voorstelling met vertellers, live muziek en oude archiefbeelden. Om duidelijk het contrast neer te zetten met een ander tijdsbeeld worden ook jonge homoseksuele amateurspelers bij het project betrokken. Bekijk hier de video.

In 2015 werd aan Brabant zorg de Roze loper uitgereikt, klik hier om de video te bekijken.

Roze ouderen worden steeds gelukkiger. Ze zijn (voor het eerst!) net zo gelukkig als hetero ouderen. bekijk hier de video.

OUTtv Nederland - Thom Goderie en André van Duin deelden koffie uit tijdens de Roze Brunch voor LHBT-55+’ers. Ze spraken over het oud en homo zijn. Veel oudere LHBT’ers zijn alleen en durven niet altijd voor hun geaardheid uit te komen. André van Duin, als ambassadeur van Gay Care, vertelde ons hoe belangrijk het is dat er een Roze Brunch en andere activiteiten worden georganiseerd voor ouderen. bekijk hier de video.