Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Sinds begin 2014 tourt schrijfster Eveline van de Putte met haar boek Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen, langs zorginstellingen, bibliotheken, ouderenbonden, congressen en hoge scholen. Met de Tour d'Amour maakt zij seksuele diversiteit en genderidentiteit bespreekbaar. Bekijk hier de video.

In het Dr. Sarphatihuis opent op 2 januari 2016 een speciale afdeling voor homoseksuele ouderen. Ze kunnen daar meer zichzelf zijn, is het idee. Er is plek voor 16 bewoners. Klik hier voor de video.

Voor meer informatie klik op lees meer.

De eerste ontmoetingsmiddag voor 'roze' ouderen in de Roze Salon in Eindhoven. Donderdag werd het ontmoetingscafé in Pand54 geopend. Het is een plaats waar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHTB) 50-plussers samen kunnen komen. En zij hebben hier behoefte aan. Vijf tot tien procent van Eindhoven valt binnen de doelgroep LHBT, en onder hen heerst veel eenzaamheid. bekijk hier de video.

De eerste Roze Loper in Eindhoven is voor het Sint Anna Klooster. Die roze loper is een certificaat voor woonzorginstellingen waar aandacht wordt besteed aan onder andere homoseksualiteit. Vandaag wordt het uitgereikt. De Roze Loper bestaat al sinds 2008, maar in Eindhoven is er nog geen enkele woon- of thuiszorginstelling die er eentje heeft gekregen. Het Sint Anna Klooster is dus de eerste. Het COC is er blij mee: veel ouderen of mensen met een beperking die homo, lesbisch, biseksueel of transgender (LHBT) zijn, zijn niet zichtbaar. In woonzorginstellingen wordt er geen aandacht aan besteed, omdat het bij de medewerkers simpelweg niet op het netvlies zit. Daardoor durven LHBT-ouderen niet zichzelf te zijn, zeggen ze. Bekijk hier de video.