Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

NIJMEGEN – Op woensdag 20 juli is Nijmegen weer dé roze regenbooghoofdstad van Nederland. Stichting Roze Woensdag pakt dit jaar flink uit om op de woensdag van de Vierdaagsefeesten zichtbaarheid te creëren voor de diverse groepen binnen de LHBTIQ+ gemeenschap. Naast de straatfeesten, ligt de nadruk van het inhoudelijke programma op LHBTIQ+ jongeren en ouderen en andere specifieke doelgroepen.

‘Aal goud?... elk en ain zichzulf?!’ | ‘Alles goed?... iedereen zichzelf?! is een programma van Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos en zanger Klaas Spekken, m.m.v. pianist Tony Hoyting. Met liedjes en uit het leven gegrepen verhalen vragen zij aandacht voor oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) en voor de omstandigheid dat velen van hen zichzelf niet durven te zijn in hun eigen woon- en leefomgeving.

Movisie lanceert in juni een podcastreeks over Regenboogsteden. Vanaf donderdag 9 juni a.s. kan je vier weken lang elke donderdag een nieuwe aflevering beluisteren. Elke aflevering heeft een specifiek thema. Daarin wordt gesproken over wat de lokale inzet van Regenboogsteden de afgelopen jaren heeft opgeleverd, welke ontwikkelingen de gasten zien, hoe het op dit moment gaat en welke verbeteringen mogelijk zijn in de toekomst.

Er is in Nederland nog te weinig kennis en informatie over hoe het gaat met in Nederland wonende 'Black, Indigenous, People of Color' (BIPOC) lhbti+ personen van 50 jaar en ouder.  Daarom hopen de Stichting Roze 50+, COC Nederland en Movisie met behulp van een peiling hier een beter beeld van te krijgen.