Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Het is de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor de rechten van LHBTI-ers. Jonge én oude, want die laatste groep wordt nog weleens vergeten. Stichting Roze 50+ start een campagne om vrijwilligers te werven. Ambassadeur Marjet Bos legt uit waarom zij hard nodig zijn.

Klik op onderstaande link voor het radio fragment waarin Marjet Bos  ambassadeur van Roze50+ verteld over de noodzaak van meer aandacht voor LHBTIQ+ ouderen: Radiofragment

 

045deb8e e422 400c b9b6 fd5c1667251a 

Alkmaar Pride Wordt dit jaar georganiseerd van 21 tot en met 29 mei met een veelzijdig kleurrijk programma!

ZaanPride Out, Loud & Proud

ZaanPride & De Zaanse Regenboog week 3 tot en met 11 juni 2022 Zaanstad

Out Loud & Proud omdat iedereen het recht heeft om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. ZaanPride is een pleidooi voor vrijheid, diversiteit en inclusie voor iedereen in de Zaanstreek. Wij willen laten zien dat Zaanstad een tolerante stad is die iedereen omarmt.

Van 3 t/m 11 juni vindt de 3e ZaanPride plaats, bestaande uit de Zaanse Regenboogweek met tientallen activiteiten. Het hoogtepunt van ZaanPride is op zaterdag 11 juni met de Zaanse Regenboogparade door het centrum van Zaandam, met aansluitend festiviteiten in CC Bullekerk, de Damstraat en podium de Flux. Op de website van ZaanPride.nl staat het volledige actuele programma en alle informatie. Iedereen is van harte welkom!

Jaarlijks is op 17 mei de Internationale Dag tegen lhbti+ fobie, ook wel bekend als IDAHOT. Op deze dag in 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, waarin homoseksualiteit te boek stond als een psychische aandoening. Op veel plekken wappert de regenboogvlag en worden er activiteiten georganiseerd. Is dit zinvol en waarom is het belangrijk?