Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

3 augustus 2021- 

COC Nederland gedenkt aan het begin van Pride Amsterdam slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die lesbisch of homoseksueel waren met de plaatsing zogenaamde Stolpersteine. Het betreft de eerste Stolpersteine in Nederland voor mensen waarvan bekend is dat ze lesbisch of homoseksueel waren. De plaatsing is aan de vooravond van het 75-jarig jubileum van COC Nederland. Het COC werd kort na de oorlog opgericht door verzetsmensen.

In ons land zijn lhbti personen voor de wet -zo goed als- gelijk aan ieder ander. Maar die verworven vrijheid is kwetsbaar. Er is nog altijd discriminatie van en geweld tegen lhbti personen.

 

 

Op maandag 23 augustus a.s. vindt van 14.00 uur tot 17.00 uur de 7e Nationale Roze Ouderen dag  plaats in Utrecht bij Tivoli Vredenburg in Cloud Nine. Roze 50+ organiseert deze dag samen met het Midzomergracht Festival en Queer Film Festival
Utrecht.

Bron: Amsta
Tekst: Stéphanie Albicher

In een verpleeghuis opeens terug de kast in. Daar moet je toch niet aan denken? Helaas blijkt uit onderzoek dat homoseksualiteit bij sommige ouderen nog steeds taboe is, en dat een deel van de roze ouderen bang is voor afwijzing en uitsluiting in een verpleeghuis. Reden voor Amsta om in 2016 Rozeneiland op te richten: een afdeling waar oudere LHBTQIA+ ’ers gewoon zichzelf kunnen zijn. Hoe is het om te wonen op deze bijzondere afdeling?